Județul Bacău
Despre școală

Școala Gimnazială Negoiești

« Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

»

Organigramă

Organizarea,
ca functie a managementului, asigură punerea în practică a planurilor,
prin stabilirea celei mai potrivite configuratii a unitatii de
învatamânt (organigrama),
cu scopul utilizarii optime a resurselor umane (prescolari, elevi,
personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic), a resurselor
financiare, printr-o buna relatie cu parintii si o buna colaborare cu
autoritatile locale si prin realizarea de parteneriat.

Organizarea presupune
si o grupare adecvata a resurselor umane disponibile pentru realizarea
obiectivelor stabilite prin plan. Este vorba de:

– director (directorul, dirtectorul adjunct, consilierul educativ, coordonator structura);
– consiliul profesoral;
– consiliul de administratie;
– comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
– catedrele/comisiile metodice;
– comisii de lucru cu caracter permanent sau temporar;
– consiliul clasei;
– consiliul elevilor;
– comitetul de parinti al fiecarei clase;
– consiliul reprezentativ al parintilor;
– serviciul secretariat (personal didactic auxiliar);
– serviciul administrativ (personal nedidactic);
– biblioteca.

ORGANIGRAMA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 NEGOIESTI. pdf