Județul Bacău
Despre școală

Școala Gimnazială Negoiești

« Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

»

Prietenii pompierilor

Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Negoieşti, după câştigarea locului I la faza judeţeană a concursului „Prietenii Pomierilor”, s-au calificat şi au participat la Etapa Naţională a concursului, ediţia 2022, ce s-a desfăşurat la Satu Mare.

Concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” se organizează, pe etape, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare judeţene, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / municipiul Bucureşti, precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale.         

Concursurile au un caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se organizează în scopul: a) dezvoltării capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi al promovării atitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor; b) formării şi dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa, cinstea, corectitudinea şi disciplina etc.; c) atragerii unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”.

Felicitări echipei care a reprezentat cu cinste unitatea noastră şcolară în acest concurs! Succes în următoarele activităţi!

VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 VIDEO 4